:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: 02.05.2017
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Kinnakollen
:: Lover
:: Styremøte 1 2015
:: Tur-informasjon
:: Turprogram 2017
 
 
Admin
02.05.2017
 
Randsetfjellet
 
Kveldstur

7 stk.tok turen over randsetfjellet i flott sol
var med.Torhild Prestegård,Kåre Voll,Oddvar Brevik m/frue
Ole Langdal.Turledere Kristin Aklestad og Åge Endrestad