:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: 02.05.2017
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Kinnakollen
:: Lover
:: Styremøte 1 2015
:: Tur-informasjon
:: Turprogram 2017
 
 
Admin
ANNEN INFO.
 
Nummeropplysninger om turlaget
 
Turlagets bankkontonummer er 4087 61 00063 Turlagets organisasjonsnummer er 992 030 267