:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
KAMMEN VIA FOR FATTIG OG RIK Søndag 20. August 17
Ingen fremmøtte.
 
Ingen møtte opp i dag for å bli med til Kammen i Innfjorden.
Dårlig vær!?