Admin
TUR REFERAT
Fossafjellet (Sandgrovbotn) Lørdag 27. September 08
Turen ble avlyst p.g.a. dårlig vær.