:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Brukernavn
Passord

TURBESKRIVELSE
 
Trollstigfoten Tirsdag 14. August 18 (Fottur)
 
Turleder(e)
  • Ingen
Beskrivelse og informasjon

Oppmøte på P-plass Kløvstien i Isterdalen.

De som møter gjennomfører turen sammen uten turleder

 
 
Tilbake