:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
STYRET
Kari Hjelme
Vangsvn. 24, 6300 Åndalsnes
Mob. 93 20 08 52
kari.hjelme@gmail.com
Kasserer
Guri Anne Hansen

Mob. 91 87 54 24
guriah97@gmail.com
Leder
Tone Stenerud

Mob. 90 51 97 09
tone.stenerud@live.no

Guri Remmem Nygård

Mob. 41 25 16 02
guri.remmem.nygaard@gmail.com

Erwin Barents

Mob. 40 08 04 51
e.barents@hotmail.com

Kristin Aklestad

Mob. 93 67 37 49
kristinaklestad@hotmail.com

Peter Witschurke

Mob. 98 62 21 61
witschurke60@gmail.com

Kristin Lien

Mob. 48 13 33 05
kristin.lien1@gmail.com
Sekretær