Admin
TUR REFERAT
Brulia Tirsdag 15. Juni 10
Kveldsturen denne gangen gikk til en plass ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”, Brulia på Verma. Torbjørn Rødstøl var lokal kjentmann, og gjorde turen ekstra interresant.
 
Opplegget for kveldsturen var denne gangen å gå fra Slettafossen til Storhjellen, på gamle ferdselsveier og stier,og se på aktive(!) og nedlagte bruk. At området blir kalt baksida av Øverdalen, fikk vi fort erfare. Mens sola skinte på veisida av dalen, gikk vi hele tida i skyggen. Det var egentlig kaldt i lufta, men gåinga holdt oss varme.
For hvert bruk vi passerte ga Torbjørn orienteringer om drift og drivere av bruka. Det var Slettaøyen, Nøre Berga, Søre Berga, Brulia og Storhjellen, og i tillegg kom det visst noen husmannsplasser som var mindre synlige. Langs turen hadde vi god sikt mot solsida av dalen, så Torbjørn kunne og fortelle oss hvilke bruk og andre hus vi kunne se på denne sida.
I det heile var det tydelig at Øverdalen for et par generasjoner siden måtte ha vært et adskillig mer folkerikt og livskraftig samfunn enn det er i dag.
At bruket Brulia snart kommer på TV i programserien ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”, virket ikke så rart. Garden lå både bratt, ulendt og skyggefullt til.
Da vi passerte Svaåa kjente vi bållukt. Her ble vi møtt av Ragna Rødstøl med mange assistenter. Skikkelig bålkaffi på svart bedehuskjel sto klar. De andre som møtte oss var Eli og Hans Lislien fra Brulia og Turid Brude fra Brude. Det ble et hyggelig møte. Maten ble tatt fram, kaffien servert og vi fikk tid til å prate med ”vertskapet”. Vi fikk tid til å ta et gruppebilde før vi la ut på den siste strekningen.
Vi passerte skytebana i Øverdalen, det siste bruket, Storhjellen, før vi nådde fram til bilene som vi hadde kjørt opp til Brøstvegen. Her takka vi Torbjørn for et interessant og trivelig følge ved å gi han turlagets turkopp. Det var ekstra trivelig å få servert varm og god kaffi på en heller kald førsommer-dag.
Disse var med på turen: Erling Dahle, Torill Prestegård, Sissel Stangenes, Randi Uri, Anne Karin Hagen, Inger Ellingsberg, Kåre Vold, Kari Hjelme, Oddvar Brevik, Marianne Brevik, Perry Kavli, Ingvald Gjeldvik, Kari Gjeldvik, Randi K. Hole, Torbjørn Rødstøl (gaid), Ragna Rødstøl (kaffikoker), Eli Lislien, Hans Lislien, Turid Brude, Nils Hole (turleder)
 
 
Utsikt fra Slettafossen På beitemarka til Nøre Berga Det var kaldt på Det smakte godt med varm kaffi Ragna Rødstøl stilte med bålkaffi
Disse var med på turen Feil kommentar på forrige bilde: Det var disse som var med på turen