Admin
TUR REFERAT
Store Trolltind Søndag 22. August 10
Dessverre ble det ingen tur til Store Trolltind denne gangen, men vi nådde opp til Stabbeskaret og fant Cola`n!!
 
Dette ble andre året på rad at vi har satt opp tur til Store Trolltind uten å kunne nå toppen p.g.a. dårlig vær. Vi gjør et tredje forsøk neste år!

For turleder var det en overraskelse at 7 personer møtte opp på Kavlihjørenet for å delta på turen. Skodda dekte de høyeste fjelltoppene, og det var meldt regn hele dagen.
Ved avreise ble det informert om at vi mest sannsynlig ikke ville nå toppen, men at vi kunne starte opp med Stabbeskaret som mål. Her skulle det og ligge en overraskelse til deltakerne.
Opp fra Stigrøra gikk det i jevnt tempo, og småregnet merket vi nesten ikke.
Ved kryssing av ei grein av Tverrelva tok vi vår første pustepause. Deretter fortsatte vi oppover mot Storgrovryggen. Noen steder er stien tydelig og god, mens den i urene er det vanskelig å finne en felles sti. Her trengs det bedre merking!
Alt kl. halv ett var vi framme ved frokostplassen. Her tok vi en velfortjent matpause. Da vi så opp mot Trolltindene, så vi tydelig at dette ikke var dagen for topptur. Skodda lå hele tida over de høyeste tindene. Stabbeskaret lå derimot skoddefritt, så dette ble målet for dagen.

1. august skulle ” Trollveggen triatlon” ha målområde ved Stabbeskaret. Det ble båret opp 4 kasser brus til deltakerne, men dessverre måtte også dette arrangementet legges om p.g.a. skodde. Brusen ble liggende igjen, med avtale om at Turlaget kunne drikke opp brusen når vi passerte forbi. Det var derfor med en viss spennig vi nådde opp til skaret. Etter litt leting og telefonering fant vi 11 flasker brus, nok til en til hver pluss litt til. Dette ble satt pris på av deltakerne, selv om det ikke var vær til å drikke brus der oppe.
Turen tilbake gikk uten problemer, og kl. 15 var vi nede ved Stigrøra. Det virket som deltakerne var motivert for en ny og lengere tur neste år, helt til topps.
Disse var med: Eirik Jensen, Hege Hol, Geir Grav, Kristin Aklestad, Kåre Vold, Randi Hjelvik, Terje Vold og Nils Hole (de to siste som turledere)
 
 
Regnet merket vi nesten ikke Sein frokost ved frokostplassen! På brusleiting ved Stabbeskaret Fornøyde brusfinnere! Terje med Stabben i bakgrunnen