:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Taskedalshornet - Avlyst Søndag 12. September 10
Regn og tåke og ingen frammøtte gjorde at turen desverre ble avlyst.