:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Flatmark - Remmem Tirsdag 7. Juni 11
En spennende og variert tur langs ei flomdiger Rauma. Med Per Bersås som lokal kjentmann, fikk vi oppleve båtskyss, vandring på gode og dårlige stier, balansering på glatte stokker og kliving i storsteina ur. I tillegg fikk vi vite mye interessant lokalhistorie om de som har bodd og livnært seg i området.
 
Det hadde regnet godt i dagene før turen, så vi var spente på om turen lot seg gjennomføre og om det møtte opp folk til dette litt uvanlige turmålet.
17 nysgjerrige sjeler møtte opp, noe vi synes var meget bra. Per Berg fra Rauma Radio var også møtt opp. Han ville lage reportasje fra turen. Han var ivrig i tjenesten, så nesten alt som skjedde og som ble sagt under turen ble tatt opp på bånd.
Selv om elva var flomdiger, gikk det greit å ro alle sammen over ved Nedre Flatmark.
Første stopp og orientering var ved sommerfjøsen til Per Bersås. Her var det fremdeles åpen mark som vitnet om tidligere tiders slått og beiting av kyr.
Turen gikk videre på ganske god sti, for det meste helt nede ved elva. Noen steder stod stien under vann, så vi måtte ta omveier opp i skogen for å komme videre. Spor av steingjerder, fjøsmurer, husmurer vitnet om ei mer ekstensiv drift, der hele området var tatt i bruk for å skaffe mat til folk og fe. Mange steder var det svært frodig og med større araler enn en skulle tro sammenlignet med det en ser fra vei-sida.
Etter en kort matpause nede ved elva, begynte de største utfordringene på turen. Å krysse flomdigre sidebekker, og komme seg velberget gjennom Skiriura.
Begge deler gikk bra, men det ble noen våte og skitne bukser og jakker før vi kom oss gjennom disse hindringene. Med hjelp av utlagte stokker, tau og hjelpende hender kom vi oss trygt inn på skogsbilvegen til Remmem.
Ca. kl. 2100 var vi framme ved Remmem gard. Det virket som alle var fornøyde med turen, selv om ble mange utfordringer underveis. Og Per Berg fikk mye stoff til sin turreportasje for Radio Rauma.
Disse var med på turen: Sissel Stangenes, Randi Korssjøen Hole, Kåre Vold, Helene Øverland, Randi Uri, Torill Wenaas, Inger Ellingsberg, Eldrid Stenødegård, Ingunn Skiri Willa, Torill Prestegård, Anne Karin Hagen, Anita Johanssen, Frank Dahle, Bjørg Brevik, Per Berg,Kjentmann: Per Bersås,Turledere: Oddvar Brevik, Nils Hole (ref)
 
 
Først krysset vi ei flomdiger Rauma Per Berg på reportasjeoppdrag for Radio Rauma Per Bersås orienterer om gardsarbeidet rundt sommerfjøsen. Kryssing av flomstore sidebekker. Godt å ha stokker å holde i! Kliving i Skiriura
Humøret var på topp. Flomstor Rauma