:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Nordvikhalsen i Eidsbygda Tirsdag 24. April 12
Årets første kveldstur til Norvikhalsen i Eidsbygda
 
Årets første kveldstur ble en kort spasertur fra Norvika til maleriet nede ved sjøen i Nordvikhalsen. Det sies at noen har problemer med å finne maleriet, men da vi hadde med grunneier Olaf Norvik fant vi rette stien med en gang.(den er merket)
På tur utover fortalte kjentmann kort om historier om gravrøyser og litt om selve maleriet.
Årets første tur var tenkt som en kort sosial tur, der kaffekos og bålbrenning av en del av turen. Etter maleribesøket gikk mot Norvika der vi laget bål av drivveden fra Dagmar. Her grillet vi pølser og praten gikk.
Vi hadde fint vær, men det kom en sur vind som gjorde at vi etterhvert dro hver til vårt. Takk til grunneier og kjentmann Olaf for god guiding.
De som var med var Bjørg Brevik, Sissel Stangenes, Nils Hole, Kåre Vold, Perry Kavli, Marianne Brevik, Astrid Frilund foruten Olav Norvik og undertegnede Oddvar Brevik.
 
 
Norvika mot Haukeberg Olaf Norvik forteller skrøner Fjellmaleriet ved Norvikhalsen. Oddvar laget bål og grillet  pølser Kveldsstemning ved Norvika