Admin
TUR REFERAT
Klauvrøra i Måndalen Tirsdag 19. Juni 12
Turlaget på nye stier. Denne gangen gikk kveldsturen opp Klauvrøra til Klauva, og videre ned til Nysetra.
 
Dette var også en såkalt turmålstur, dvs. en av de 20 turene som Nordveggen har lagt inn i turmålsheftet dette året, og som er ekstra tilrettelagt for dette formålet. Tilrettelegginga her var blitt gjort av Lars Wenaas og ansatte.
Det var tydelig lagt mye arbeid i tilrettelegginga. Stien var godt merka og ryddet, og det var spadd ut torv i skråninger og mange plasser var våte partier steinsatt. Kvilebenk og bord var og laget.
Vi gikk kanskje på et tidspunkt som ikke var det beste for å få et rett inntrykk av stien. Like etter et motbakkeløp og etter mye regn, ble det en del gjørmete strekninger på veg oppover. Stien nedover mot Nysetra var derimot tørr og fin.
Vi var delt i to puljer denne gangen. En del hadde startet en time før «hovedfeltet», så disse møtte vi da vi kom til toppen av Klauva. Her ble det registrering i vardeboka, klipp i turmålsheftet, fotografering og matpause.
Været var brukbart, men det var kaldt for årstida, så det ble ikke lange pausen på toppen. Turen nedover mot Nysetra gikk i raskt tempo, bl.a. for å få igjen kroppsvarmen. Nede ved setra nådde vi igjen fortroppen. Så nå var vi samlet alle 15 deltakerne på turen.
Videre gikk turen ned dalen enten til fots eller med bil for de fleste. Frank som dessverre var dårlig til beins denne gangen, hadde tilbudt seg å kjøre Caravellen opp til setra. Med plass til 10 personer ble det en lettvint retur til stadion.
For en del av oss ble det en ekstra tur til Sauset for å se på Kåres fiskerier med kilenot. Her ble en ekstra passasjer med til Grand Hotell på Åndalsnes, en laks på 12 kilo.
Disse var med på turen: Kåre Vold, En glad laks, Jan Frilund, Astrid Frilund, Randi Hjelvik, Randi K.Hole, Torill Prestegård, Sissel Stangnes, Bjørg Brevik, Torild Mjelva, Målfrid Sekkeseter, Ann Karin Hagen, Eva Anita Johanessen, og turledere: Terje Vold, Bea Vangen og Nils Hole (ref)
 
 
På vei oppover nystien Pustepause halvveis oppover Alle samlet på toppen Kåre nyter medbragt kald mjølk Fin sti på veg ned mot Nysetra
Utsikt fra Klauva mot Molde Ny turdeltaker