Admin
TUR REFERAT
Søre Venjetind Søndag 12. August 12
Dette ble en tur i maksvær og med ideelle snøforhold. Da turen ble arrangert for 14 år siden var det visst like fint.
 
Vi hadde alliert oss med Børge Østigård som assisterende turleder denne gangen. Børge hadde erfaring fra området, da han som ungdom lå i telt under toppen og drev tinderangling sammen med Kjetil Svanemyr og Hans Chr. Doseth. Underveis kunne han fortelle mye om denne turen.
Ved starten fra Hornvatnet var vi 20 deltakere, de fleste fra Rauma, men også noen langveis fra Skåla, Kvanne og Trondheim. De mest langveisfarende hadde lagt i telt i Venjesdalen, og ventet på oss ved parkeringsplassen.
Vi fikk gå i skyggen i mesteparten Hornura og opp Olaskaret, men ved vatna kjente vi at sola virkelig ville steike denne dagen. Det ble klesombytte og lettelse i antrekket for de fleste. Den første mat-rasten tok vi her oppe.
At snøforholda var ideelle for denne turen fikk vi snart erfare. Allerede i stigninga opp fra vatnet kunne vi gå lange strekninger på snøfonner. Oppe ved breen var det tydelig at breen dette året ville få en positiv massebalanse. Knapt noen steder kunne vi se blåis.
Vi tok ingen sjanser selv om det var store snømengder på breen. Vi knyttet oss inn i tau og dannet to taulag. Søre Kvanndalsbreen er ikke spesielt bratt, men for å spare litt på kreftene gikk vi i en svak østlig bue opp på vei oppover. Det var virkelig varmt og stille på turen oppover breen!
Hva som er selve toppen av Søre Venjetind, er ikke så lett å avgjøre når en kommer opp til øvre enden av breen. Det var mange toppkandidater. Men ved hjelp av Børges lokalkunnskap fikk vi definert hva som var toppen. Hit opp gikk de fleste.
Herifra kunne vi se svært vidt. Været var spesielt klart denne dagen, så vi kunne se til Sunndalsfjella i nordøst, Dovrefjella/Snøhetta i sørøst, Tafjordfjella med Pyttegga i sørvest og de ytterste øyene langs Romsdalskysten i nordvest. Et sjelden flott rundskue.
Etter en lang og god matrast måtte vi dessverre begynne å tenke på heimturen. Vi dannet de samme to taulaga, men tok denne gangen en brattere og mer direkte rute tilbake innsteget på breen. Videre gikk turen tilbake i den samme ruta som vi gikk oppover.
Ca. kl. 1800 var vi nede på parkeringsplassen. Alt hadde gått etter planen, til og med maksværet som vi hadde bedt om. Det virket som det bare var fornøyde deltakere som reiste heim.
Disse var med: Sonja Gjetøy, Ole Langdal, Inge Lorange Backer, Kristin Aklestad, Turid Hustad, Bea vangen, Anita Johannessen, Kari Hjelme, Øyvind Gjerstad, May Grethe Walseth, Torill Prestegård, Thomas Seljordslia, Perry Kavli, Erling Stenberg, Ingvar Stenberg, Asbjørn Stenberg, Synne Indrebø, Solveig Indrebø, Børge Østigård og Nils Hole (ref.)