Admin
TUR REFERAT
Skare - Månvatnet (NB! Endret tur) Søndag 10. Mars 13
2,5 deltakere på en fantastisk flott vinter dag.
 
3 møtte på jernbanestasjonen på en dag med bare blå himmel og minus 8 grader. Kari ble innvilget "permisjon", mens Frank og Åge kjørte til Skare i Måndalen, hvor Terje allerede var på plass.

Kl 10.40 startet vi i minus 13 grader. Skogsveien opp til Månvassetra ligger i en periode i skygge sida på denne tida av året, men etter en liten halv time kom vi ut i sola igjen. Etter en drøy halv time måtte sekretæren gi seg pga fysiske begrensinger, mens Åge og Terje fortsatte opp til setra og videre opp til Månvatnet.

Mat pause ble tatt i sola ved gapa huken ved Månvatnet. I halv to tiden var Terje og Åge nede ved bilene igjen etter en flott tur. Og utrolig nok så støtte de ikke på noen andre tur gåere på denne flotte dagen for ski aktiviteter !

Deltakere: Åge Endrerud, Terje Vold (kjent mann/ fører. Tur laget er meget takknemmelig for at Terje stiller opp gang etter gang !) og Frank Dahle (sekretær og administrator).
 
 
Start ved parkerings plass på Skare. I skyggen opp skogsveien med Øspetind badet i sol. Åge og Terje med Litlebua mellom dem. Strålende sol med Øspetind i bakgrunnen