Admin
TUR REFERAT
Slettafossen - Brulisetra - 2010 jordraset Tirsdag 4. Juni 13
«Der som ingen skulle tru, at nokon kunne bu». Kveldstur til Brulisetra med lokal gaid, og etterpå ned det spektakulære jordraset fra juni 2010!
 
Forrige gang vi arrangerte tur i dette området var på våren 2010 med ex.ordfører Torbjørn Rødstøl som gaid. Etter den tid gikk det et stort jordras i nærheten av Slettaøya. Det gikk og et TV-program i Bruaset-regi om livet på Bruligarden siden sist.
Arnfinn Lislien var hovedperson i dette programmet, og det var naturlig at vi spurte han om å delta på turen som bl.a. skulle gå setra til Arnfinn.
Første delen av turen gikk langs Rauma opp til garden til Arnfinn. Han var klar til å følge oss, så vi drøyde ikke lenge før vi starta den bratte bakken opp til setra. Han kunne fortelle mye om området og livet på garden mens vi vandra oppover.
Oppe på setra fikk vi sjå elg. Vi hadde allerede sett hjort som buhunden til Arnfinn jaga opp, det eneste vi mangla nå var å få sjå en rein. Alle de tre hjortedyra kunne ha tilhold her oppe.
Etter å fått sett inn i selet, var det tid for mat og drikke. Det var en fin setervoll å raste på. Lunt med skogen omkring, men med en stor åpen voll vendt sørover mot Stueflåten. For nesten alle var det nok førstegangbesøk.
På setra tok vi farvel med Arnfinn. Vår tur gikk videre oppover lia i retning Vermedalen. Etter en halv-times gåing, var vi kommet til jordraset. Vi var nå på ca 800 m.o.h, og skulle følge rasfaret ned til Slettaøya på ca. 300 m.
Det var imponerende å sjå hva naturen kan stelle i stand av ødeleggelser. Allerede på der vi gikk inn i raset var det 100 m breidt. Stedvis var all jord erodert vekk, så bare det blankskurte fjellet lå i dagen. Det virket som det måtte ha vært mye vann men heller mindre jord som hadde vært i bevegelse denne dagen i juni. Nede i lia hadde enkelte store furutrær holdt stand, og det var fremdeles jordslam 8 m opp på stammen! Jordraset hadde gått helt ned i Rauma, og det lå fremdeles tømmerstokker på motsatt side.
Det var stort sett greitt å følge rasfaret nedover. Bare det siste stykket måtte i gå inn i skogen for å unngå bratte hamre.
Det var en fordel å gå i rasfaret på tørt føre. Mye jord og bart fjell med grus, gjorde at det nok er verre å gå her i anna slags vær. Dette ble en tur der «Ingen skulle tru, at et ras ned til fjellet skulle gnu!»
Disse var med: Randi Hjelvik, Oddvar Brevik, Åge Endrerud, Jan Frilund, Astrid Frilund, Harald Krøvel, Ingvild Krøvel, Ole Langdal, turledere. Torill Prestegård, Nils Hole (ref.)
 
 
Brulisetra Brulisetra Flotte steinheller kommet ned med snøskred Øvre deler av raset
Spor etter jordraset 8 meter over bakken! Erosjon av bekken Nesten nede