Admin
TUR REFERAT
Kjøvskardtind Søndag 26. Mars 06
7 stk. møtte opp på Øvre Kavli denne søndagen. Odd Steinar Vangen, Bea Vangen, Elsa Krohn, Erling Krohn, Eirik Gjerdset, Terje Vold, og Jostein Brakstad. Turen opp til Kavlisetra gikk i flott vær og føre, men da vi begynte oppstigninga til Kjøvskardtind, endra føret seg. Etter et par hundre høydemeter gav vi oss. Gjennomslagsføre gjorde at vi satte kursen nedover igjen. Vi la turen innom hytta ved Husnebba og spiste en velfortjent niste der, før vi rant ned til bilene ved Øvre Kavli. Ref. Jostein