Admin
TUR REFERAT
"Hesteskotraversen", S.Klauva, Klauva, Kirketaket i Isfjordsfje Søndag 15. September 13
Stortur rundt «Hesteskotraversen», Søre Klauva, Klauva og Kirketaket.
 
Undertegnede hadde kontaktet mine arbeidskollegaer Susanne og Eske om de kunne lede en tur for turlaget. Som rutinerte klatrere og isfjordinger hadde de foreslått den såkalte «Hesteskotraversen», en luftig tur rundt Hestebotn. Turen gikk som planlagt med Susanne og Brit som eksterne turledere.
Vi var 11 personer som startet fra Hellerøra tidlig på søndagsmorgenen. Etter hvert ble vi 12 personer som gikk lia oppover mot Skarsetra, og deretter opp mot bandet mellom Skarven og S.Klauva. Været var brukbart, overskyet, mildt, men med en frisk vind fra sørøst. På ryggen opp mot S.Klauva merket vi godt at vinden tok i kroppen. Toppen var ikke noe sted for en pause, så vi gikk ned mot det neste bandet før vi tok den første matpausen.
Når vi så i retningen mot Klauva, var det åpenbart at mye av den neste etappen måtte foregå på baksiden av tinderekka, mot breen. Tanken var at vi egentlig skulle gå på breen, men etter at Susanne hadde synfart ruta 4 dager tidligere, og oppdaget at breen kun bestod av blåis, var det klart at vi måtte legge turen langs fjellsida over breen. Det ble spennende.
Før vi nådde toppen av Klauva måtte to av deltakerne avbryte turen av ulike årsaker, og undertegnede måtte ta turen ned i Hestebotn, før jeg igjen kunne møte turdeltakerne etter nedstigningen fra Klauva.
Hele turen opp og ned fra Klauva gikk som planlagt, og langs breen ble det en del luftig hyllekliving som på avstand så ganske utfordrende ut med blåisen like under. Heldigvis var det stille på denne sida av tinderekka.
Tilbake på Hestebotn-sida møtte i vinden, men denne gangen i litt spakere utgave. Ryggen mot Kirketaket var lett å gå, og det passet nå godt med en matpause.
Susanne anbefalte at vi opp mot Kirketaket fulgte selve ryggen. Det gjorde vi selvsagt, og her fikk vi praktisert mye fin kliving, opp små hamrer og renner.
Toppen av Kirketaket nådde vi ca. kl. 1530. Da hadde vi gått i ca. 7 timer (innkl. Matpauser). Det var som planlagt. Vi så regnet komme i ulike himmelretninger, men der vi var, var det fortsatt tørt. Det passet godt etter som turen nedover mot Steinberget gikk i mye ur.
Fra Steinberget hadde vi flott utsikt mot Hestebotn der vi kunne se hele ruta vi hadde gått. Den virket imponerende.
Tilbake på parkeringsplassen på Hellerøra var det applaus til Susanne og Brit for god og sikker fjellføring . Alle ga uttrykk for at dette var en tur som var verdt ømme knær og lårmuskler, og som kanskje kunne gjentaes i enda bedre vær.
Disse var med på turen: Odd Erik Hjelle, Gro Berild Hjelle, Kristin Aklestad, Oddbjørn Vassli, Ole Langdal, Oddny F., Kåre Vold, Liv S. Johansen, Kåre Vold, Ragnhild Amundsen, Turledere: Susanne B.F.Johansen, Brit Grønmyr og Nils Hole (ref.)
 
 
På veg mot bandet mellom Skarven og S.Klauva På toppen av S.Klauva Første matpausen Kåre speider mot Klauva Luftig parti ovenfor breen 1
Luftig parti ovenfor breen 2 Luftig parti ovenfor breen 3 Samlet flokk før ryggen opp til Kirketaket skal forseres På veg mot Kirketaket På toppen av Kirketaket
Takk til våre eminente veiledere, Susanne og Brit! Oversiktsbilde over turruta