:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Blånebba i Vengedalsområdet Søndag 23. Mars 14
Turen gikk til Storhesten og Kaffikjelbua.
 
Det ble en beskjeden deltakelse på skituren denne gangen, bare turledelsen og en invitert bror var med. Været var ikke så aller verst, dvs. til å begynne med blåste det en del, det kom også et par snøbyger, men etterhvert ble det riktig varmt og fint vær.
Vi valgte å gå opp på Storhesten i stedet for Blånebba, etter at vi jeg fikk informasjon om lite snø på ryggen opp mot toppen. Etter som vi var bare tre deltakere kom vi tidlig opp på toppen av Storhesten. Her var det ikke så trivelig å ta matpause, så jeg foreslo at vi heller rente ned til Kaffikjelbua.
Her tok vi en lang og velfortjent rast. Da vi kom ut igjen av bua så vi at skodda hadde letta, og at sola kikka fram. Nå ble bare været og sikten bare bedre og bedre. Nå kunne vi endelig se hvordan terrenget så ut der vi rente.
Det var fint å renne ned til bjørkeskogen i Venjesdalen. I selve skogen var det lite snø og mange åpne bekkefar og myrhol, så vi foretrakk å bære skia ned gjennom skogen.
Kl. 1430 var vi nede på parkeringsplassen. En fin søndagstur på ski.
Disse var med: Inge Hole, Ole Langdal og Nils Hole
 
 
Mange ungdommer startet samtidig. Disse skulle på Blånebba Rast i kaffikjelbua