Admin
TUR REFERAT
Om Vikasetra over Bjørga Tirsdag 13. Mai 14
«På gjengrodde stier», kunne en brukt som tittel på dette referatet. For 11 år siden gikk vi den samme turen, men da slapp vi å brøyte oss gjennom bjørkekrattet som hadde vokst opp langs skogsvegen som vi fulgte på en del av turen.
 
Vi var 13 personer som startet fra Skorgen denne litt kalde og grå 13.mai dagen. Underveis tok vi igjen to deltakere som hadde startet på forhånd, slik at vi til sammen ble 15 deltakere. Ikke verst sammenlignet med de 8 deltakerne som forrige gang ble med på turen.
I år var det lagt opp til at Vikasetra skulle være et av årets Rauma-turmål. Det betydde at stien oppover lia var godt ryddet og merket. Med jevn fart tok det ikke så lang tid før vi hadde nådd målet. Her ble det protokollskriving, klipping og en god matpause.
Turen videre gikk nå utenfor merkede stier. Målet var i første omgang å komme opp på Bjørga. Vi skulle så følge ryggen nedover til et hogstfelt, der vi så skulle følge en skogsveg nedover til vi kom inn på en nymerka sti mellom Torviktunnelen og Skorgen. Alt dette gikk som planlagt.
På Bjørga kunne vi se vidt utover, og konstantere at våren var kommet lang. Det var lite snø å se oppover mot Skarven. På veg mot hogstfeltet var det tydelig å se at dette var et terreng for elg og hjort. Fersk elgskit, nedbeitet bunnvegitasjon og mange brunstgroper fortalte sitt.
Det som undertegnede håpte på var en åpen skogsveg, var nå blitt til en nesten ugjennomtrengelig småkrattjungel, pyntet med en del Dagmar-rotvelter på kryss og tvers. Heldigvis tok deltakerne også denne delen av turen med godt humør.
Da vi nådde ned til den nymerka stien ble alt mye bedre. Her var det skikkelig god merking og skilting. Stien som sikkert ikke har vært særlig brukt på mange ti-år, var nå så godt ryddet at det var en stor opptur å følge den tilbake til Skorgen. Stor takk til Harry Aure som har gjort mesteparten av jobben. Vi hadde håpt på at stirydderen kunne ha blitt med på turen, men kollisjon med arbeid gjorde at det ikke lot seg gjøre.
Disse var med på turen: Sissel Stangnes, Bjørg Brevik, Anne Karin Hagen, Randi Uri, Torill Prestegård, Randi Hjelvik, Unni Rønning, Ole Langdal, , Kåre Vold, Ståle Slemmen, Olaf Nordvik, Jan Frilund, Astrid Frilund, Turledere: Åge Endrerud og Nils Hole (ref)
 
 
Bratt stigning opp fra Skorgen Kort pause ved gammelsetra Matpause ved Vikasetra Utsikt fra Bjørga
Flott sti ned til  Skorgen