:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Romsdalseggen om Kaffikjelbua («Familievarianten») Søndag 29. Juni 14
Romsdalseggturen gikk denne gangen om Høgnosa. Underveis ble det fortalt ferske bjørnehistorier fra området!
 
Totalt 21 personer startet fra Vengedalen/Vengedalssetrene. Hyggelig med mange nye ansikter - også fra utenfor kommunen. Fint vær og passe varmt. Etter flere korte stopp, kom første hovedstopp ved stikryss/postkasse (turmålsklipp). Her valgte 8 av deltakerne å gå eget opplegg over den 'vanlige' Eggen. Da var gruppen blitt til 13 - et bra tall!

Første lengre matpause ved Kaffikjelbua. Randi Roald og turleder fortalte fra den 'historiske' observasjonen av (sauer og) bjørn fra 19. juli 2012 - oppover langs siden av Lillehesten.

Etter hvert kom regnet, men alle deltakerne var godt kledd og forberedt, så ingen problemer noe sted! Vi fulgte venstre side av elva et stykke nedover i Jamnåbotn - før det bar oppover mot Høgnosa. Videre langs Høgnosa-ryggen oppover til der stien øverst møtte den 'vanlige' Eggen-ruten. Resten av turen var behaglig nedover. Kanskje likevel litt 'ubehagelig' å gå bratt ned det siste stykket fra Aksla...

Siste felles pause inne i Ottarbu/Aksla. De fleste var helt nede ved 18-tiden. Da de siste kom ned var klokken blitt nærmere 19. Alt i alt hadde vi pauser på til sammen ca 2 timer, så selve turen tok 6-7 timer uten pauser.

HØYDEMETER, CA:
380 Start/Vengedalssetrene
800 Høyde/stikryss før Kaffikjelbua - Jamnåbotn
740 Kaffikjelbua
860 Høgnosa (Isfj.) nederste del / stikryss
1060 Høgnosa (Isfj.) øverste del
991 Høgaksla (Tidligere ofte kalt 'Høgnosa')
715 Ottarbu/Aksla

Total stigning (litt opp og ned): 967 høydemeter
Total nedstigning (litt opp og ned): ca 1200 høydemeter

Disse 21 var med:
Målfryd Haukås
Turid Aspehjell
Gunnar Aspehjell
Unni Aspehjell Rishaug
Ronny Rishaug
Arne Haugen
Anke Haugen
Magnhild Skare
Kaja Skare
Kjell Anton Skare
Vidar Antonsen
Anita Svendsen
Kaja Svendsen
Bjørg Brevik
Sissel Stangenes
Kåre Vold
Randi Roald
Sigrid Sundvor
Ole Langedal
Marit Søholt Stokes, turleder
Åge Endrerud, turleder

 
 
Alle deltakerne ved start (+ en til - damen forrest til høyre hører ikke med til vår gruppe, men gikk eget opplegg over den 'vanlige Eggen') Ope på den første høyden, postkassen/Jamnåbotn. Her gikk 8 stk videre på egen hånd over den 'vanlige Eggen'. Deltakerne som gikk turen om Kaffikjelbua Litjehesten, området hvor bjørnen jaget sau (og folk..!?) 19. juli 2012. Midt på bildet var stedet der mange sauer + en bjørn kom nedover i rasende fart.. Med utsikt fra Høgnosa mot Brevikstranda
Så kom regnet! Ankomst på første høyden ved Høgnosa.