Admin
TUR REFERAT
HORGHEIMSEIDET-FRAMHALD LANGS LITLEFJELLET Tirsdag 3. Mai 16
«Der ingen kunne spå, at nokon kunne gå». Denne gangen gikk turen til en del av Romsdalen der svært få/ingen hadde gått før.
 
17 personer møtte opp ved samfunnshuset denne tirsdagskvelden. Været var ikke det beste til å begynne med, skodde i fjella, småregn og kaldt. Etter hvert bedret det seg, og da vi tok matpause satt vi faktisk i solskinn.
Første delen av turen gikk langs foten av Romsdalshorn, langs fonnvernet til europavegen og forbi Grytten Kraftstasjon. En fin benk var laget ovenfor Vengestuen. Her kunne en ha flott utsikt mot Øvre Fiva og Trollveggen. Vengestuen var et trist syn. Taket på både stua og fjøset var ramlet inn. Og det er bare et tidsspørsmål før alt ligger i ruiner.
Videre gikk nå turen gjennom på hjortetråkk gjennom «Litjefjellura» til vi nådde en traktorveg som førte oss til eit jorde under fjellfoten av Litjefjellet. Her var det tydelig at hjorten hadde et godt beite, det var hjortemøkk overalt. Videre gikk så turen på en traktorveg bort til Botnavatnet. Et spennende og kupert terreng som tydelig viste spor etter et førhistorisk stort steinskred som har kommet fra Litjefjellet og spredd sine steinmasser tvers over dalen heilt til Fivafossen.
Fra Botnavatnet fulgte vi så fjellfoten av Litjefjellet på hjortetråkk helt opp til en høg haug, Hjellan, like ovenfor Øvre Hole gård. (Gården til T.Leren). Her hadde vi fin utsikt over nedre Romsdalen, så her passet det å ta matpause.
Siste delen av turen gikk nå på en ryddet sti ned til Tonberg gård. I stedet for å gå langs riksveien det siste stykket ned til Framhald, krysset vi vei og jernbane og fulgte elvekanten av Rauma ned til målet for turen.
Jeg vil tro at de fleste ville være enige med det omskrevne sitatet fra TV-serien til Bruaset, at dette var en tur «Der ingen kunne spå, at nokon kunne gå».
Disse var med: Torill Prestegård, Ståle Gyldenås, Marianne Brevik, Oddvar Brevik, Randi Roald, Dagfinn Roald, Ole Langdal, Helge Kristiseter, Anne Karin Hagen, Randi K.Hole, Bjørg Brevik, Per Landmark, Brit Landmark, Sissel Stangenes, Randi Uri, Ove Killi, Nils Hole (turleder og ref. )
 
 
På fonnvernet Langs hjortetråkk i ura Et godt hjortebeite Ved Botnavatnet Matpause på Hjellan
Matpause på Hjellan II Langs Rauma i nærheten av Framhald