:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
TASKEDALSTINDEN Søndag 1. Oktober 17
Dårlig vær, derfor endring av planer.
 
Dårlig oppmøte til dagens tur til Taskedalstinden. Etter kvart kom det en turgåer fra Vestnes og vi ble enige om å ta en liten luftetur. Siden det var sterk vind og utrykt for regn. Turen ente til slutt på Taskedalshornet, 200 høgdemeter under Taskedalstinden.
Turledere: Kristin Aklestad og Ole Langdal