:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
"I LARS MONSENS FOTSPOR" Lørdag 2. September 17
Fra Sandgrovbotn via Fleskebua og Grøttavassbu og ned til Erstaddalen via Gluterholet
 
14 personer fikk en fantastisk tur fra Sandgrovbotn via Fleskebua og Grøttavassbu og ned til Erstaddalen via Gluterholet i dag. Vi fulgte siste etappen fra TV-programmet i "Monsen på villspor".
Disse deltok;
Agnes Sylte,
Randi Hjelvik
Anita Johansen
Bea Vangen
Torill Prestegård
Marit Søholt Stokes
Ole Langdal
Unni Rønning
Grete Rypdal
Kari Hjelme
Kåre Vold
Svein Birger Skjølsvik.
Guri Anne Hansen og Kristin Aklestad var turledere.
Takk for turen!