:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Festtur Skorgedalsbu Lørdag 6. Oktober 18
Festmiddag på Skorgedalsbu
 
En fantastisk hyggelig kveld med 21 festdeltakere på Skorgedalsbu.
Nydelig 3 retters middag levert, og god stemning.
Nils Hole ble utnevnt til æresmedlem, og Bjørg Brevik til årets forbilde