:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Olaskardstind Søndag 26. August 07
Nok en gang måtte denne turen avlyses p.g.a. dårlig vær. Vi satser på å sette turen opp igjen på neste års turprogram - tredje år på rad!