Admin
TUR REFERAT
Stavvatnet-Øspevatnet-Månvatnet Søndag 25. Februar 07
Skituren hadde bare 5 deltakere. Turen gikk delvis som planlagt. Først gikk vi opp til Stavvatnet, deretter over til Øspevatnet. Her delte vi oss i to grupper, ei gruppe gikk om Måsvatnet mens ei gruppe rente ned til Furuholen. Vi møttes så igjen på siste delen av turen.
 
Været var kanskje ikke det beste denne søndagen, overskyet med varsel om tiltykning fra sørvest. Bare den eldste garde var møtt opp, tre pensjonister og pensjonistkandidater. Turen gikk først opp til Stavvatnet hvor vi tok en kort rast ved ei av hyttene. Her fikk vi besøk av to vinterferierende unger som selvsagt lurte på hvem vi var for noen ”raringer”. Deretter gikk vi i retning Øspevatnet. Etter hvert ble føret litt tungt, så vi fant ut at vi skulle dele oss i to grupper. Pensjonistene rente seg ned til Furuholen hvor de tente blå og koste seg, men de litt yngre pensjonistkandidatene synes de måtte fullføre den planlagte turen og tok vegen om Øspevatnet og Månvatnet. Nede på skogsbilvegen til Skare møttes vi igjen, og kunne konstatere at vi begge gruppene hadde hatt en helsebringende tur både for sjel og kropp.
 
 
1.	Turleder Terje i front for følget. 2.	Deltakere på turen: Fra venstre  Nils, Terje, Edvard, Inger og Bjørg 3.	Nyskjerrige vinterturister 4.	Etter hvert ble føret tyngre og vi delte oss i to grupper 5.	Med utsikt fra Øspevatnet mot nordøst (mot Måndalen)