Admin
TUR REFERAT
Frisvollfjellet (Eidsbygda) eller Høgberga(sett fra Sauset) Tirsdag 27. Mai 08
Turen gikk i nytt terreng for alle deltakerne - med unntak av kjentmann og turleder Odd Ivar Røhmesmo. Vi fikk oppleve frodig en frodig skog (tildels urskog), spennende, småkupert terreng og flott utsikt mot Måndalen og Eidsbygda. Været var ideelt for turgåing.
 
19 deltakere møtte opp ved avgangen fra Oravatnet. Første stykket gikk på god skogsbilveg med moderat stigning. Etter hvert som vi kom opp i høyda, kunne vi skimte fjorden og bygdene på sørsida. Det var tydelig at vi gikk i et frodig skogsområde med storvokst gran og furuskog.
Odd Ivar kunne fortelle at han som tidligere bonde var tømmerhogger i området.
Etterhvert nærmet vi oss toppen på Frisvollfjellet. Utsikten ble bedre og vi kunne se Eidsbygda badet i fin kveldssol.
Det var tid for kaffirast. I tørr mose og lyng kunne vi slenge oss "nedpå" og nyte både utsikten og medbragt niste.

Turen videre gikk nå nedover i litt ulendt terreng. På avsatser nedover lia hadde vi god utsikt mot fjorden. Dette var nok et terreng hvor svært få ferdes. Hjortestiene vi fulgte kom og forsvant. Spor etter menneskeskapte stier var fraværende. Spennende var det å gå i en slik urskog.

Nede ved fjorden ble det tid til "avflåtting". Vi hadde nok gått i et terreng der flåtten trives.

Siste etappen gikk på gardsveien til Søberg der Odd Ivar kunne fortelle om sitt tidligere virke.
Kl. 2200 kunne vi si takk og adjø ved bilene. Det var spennende å gå i nytt terreng, men det blir vel neppe en tur vi kan kalle en klassiker i turlagets repertoar.

Disse var med: Kari Haugstulen, Kåre Vold, Edvard Søvik, Sveinung Sæbø, Torill Mjelva, Frank Dahle, Randi Uri, Randi Hjelvik, Randi K.Hole,Sissel Stangenes, Inger Ellingsberg, Marit Flatset, Harald Krøvel, Kari Hjelme, Guri Asak Nilsen, Karin Kylling, Olaf Nordvik, Odd Ivar Røhmesmo(kjentmann/turleder), Nils Hole(turarr.)
 
 
Første pause på veg oppover Gjennom skogen kunne vi se Måndalen og fjella omkring Endelig på toppen! Stormfelt skog var det mye av på toppen. Matrast i lyngen med flott utsikt mot...
.... Eidsbygda Turen nedover gikk i ulendt terreng. Kåre ser heim til Sauset i fra Høgberga! Kjentmann Odd Ivar i urskogen Tid for kroppsinspeksjon og eventuell
Disse var med!