Admin
TUR REFERAT
Aksla, juletur Lørdag 27. Desember 08
9 stk (10 dersom vi teller fir bente) deltok. Lavt skydekke, men ingen vind, behagelig temperatur og hyggelig tur gjeng gjorde dette til en bra start på tur året 09.
 
De fleste møtte opp kl 11.00 og i mer eller mindre samlet flokk startet vi. Noen kom til etterhvert. Det var bart opp til Andersmyra. Etter det var det tiltakende med snø og noen valgte brodder for å være helt på den sikre siden. Forøvrig er det meget godt tilrettelagt med tau. Dette arbeidet blir gjort av en av tur deltakerne: Børge Øsdtigård. Etter litt over en og en halv time var vi oppe.

Vi rastet en halv time med temperatur på ca 0 grader og så å si vind stille.

Pga av forholdvis lite snø ble det lite aking ned igjen, men vi tok oss god tid og avholdt også oppsummeringer underveis og planlegging av nye turer (og skrøner om turer som har vært).

Tur leder vil påpeke at mange av deltakerne har gått skremmende mange ganger til topps i 08 og en av deltakerne dagge sågar jubileumstur. Tur leder lå i nederste skiktet når det gjelder anntall turer, og la seg klokelig bakerst.

Deltakere:
Perry Kavli, Bjørg Brevik, Erling Krohn, Elsa Krohn, Børge Østigård, Audrid Grødal, Frank Dahle, Alf Ståle Remen med følge og Sveinung Gyldenås.
 
 
Erling og Elsa Krohn like ovenfor Andersmyra, hvor det begynner å bli noe snø.
God stemning i hytta. Fra venstre: Audrid Grødal, Bkørg Brevik og Elsa Krohn. Lag bilde fra venstre: Alf Ståle Remen, Erling Krohn, Sveinung Gyldenås, Bjørg Brevik, Audrid Grødal, 
Elsa Krohn, Børge Østigåd og Perry Kavli. Litt moro ned igjen ble det tross lite snø. Audrid Grødal og Bjørg Brevik. Elsa Krohn i fin stil langs tauene som Børge Østigård gjør en kjempe jobb med å sette opp hver vinter.