:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Ljøsådalsrunden: Loftskarstind-Galtåtind-Snortungen Søndag 29. Mars 09
Tur avlyst pga manglende oppmøte. Dårlig vær om morgenen og fra sikre kilder ble det rapportert 30 cm nysnø i Ljøsadalen. Styret takker Terje Vold for oppmøte som turleder II.