Admin
TUR REFERAT
Ræstadhornet – Rørsethornet ( Misund) Søndag 27. September 09
Tur avlyst pga. forferdelig regnvær.
 
Tur leder møtte på søn morgen ved Kavli hjørnet. Når jeg satt inne i bilen med varme apparatet for fult, både håpet og trodde jeg at ingen ville møte. Og ingen møtte.