:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Gml. Ridevei: Stuguflåten - Verma Søndag 20. September 09
10 deltakere møtte for å gå tur på gjenngrodde stier og veier. Vi prøvede å følge det som måtte ha vært postveien/rideveien fra Nystuen ned til Verma. Asmund Kylling og Mikal Nystuen var lokalkjente gaider.
 
Vi parkerte bilene ved garden Nystuen, midtveis mellom Bjorli og Stuguflåten. Fra Bjorli til Nystuen er gamleveien/”Kongeveien” godt synlig med bl.a. murer og stabbesteiener på enkelte steder. Videre nordover deler gamleveien seg antakeligvis i flere greiener som kan være vanskelig å følge. Vi gikk langs den øverste traseen som gikk i retning starten på gamle-skitrekket. Stedvis kunne vi se at vi gikk langs en gammel vei, men stort sett var det lite spor å se. På vei oppover passerte vi spor etter en gammel husmannsplass.
I det vi passerte skoggrensa og kom opp på randene, var det tydelig at her var hadde det vært ferdsel tidligere. Tydelige stier og spor etter terrengslitasje over koller og hauger gjorde at vi kunne følge denne traseen helt ned til Raudskardet. Her møtte vi igjen skogen, og det ble vanskeligere å si hvor veien en gang hadde gått.
Vi fulgte nå skogsveien langs Brumyrene, og tok av på en tursti ned til Rødstølsetrene. Her tok vi dagens andre rast. Den første rasten tok i skogbandet ovenfor Stuguflåten. Det var bra turvær, så vi tok oss god tid mat og prat på hver av rasteplassene. Asmund kunne fortelle historier knytta til området.
Turen videre nedover gikk langs en tydelig vei, som ryddet og bearbeidet. Dette måtte sikkert være den gamle postveien/rideveien som ble brukt før det kom vei gjennom Bjønnkleiva.
Vi var nede ved Verma Landhandel i halv-seks tida, og var godt fornøyd med dagens tur.
Nesten ingen av deltakerne hadde gått denne turen tidligere.
De som var med på turen: Bjørg Brevik, Anne Lise Larsen, Inger Ellingsberg, Per Berg, Odd Ivar Røhmesmo, Oddmund Unhjem, Kåre Vold, Asmund Kylling, Mikal Nystuen og Nils Hole (turleder)
 
 
Ved Nystuen. Asmund gir den første orienteringa om gamleveiene. Oppe i lia fant vi spor etter oppmura veg. Nedlagt husmannsplass ved øvre Stueflåten. Spor etter gammel ferdsel ovenfor skoggrensa Anne Lise og Bjørg på gjengrodde stier?
På brua over Raudåa. En koslig rast ved Rødstølsetra