:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Aksla, juletur Søndag 27. Desember 09
Den tradisjonelle juleturen til Nesaksla gikk i kaldt vintervær og med lite snø.
 
I år var 3. juledag på en søndag. Håpet var at flere ville delta fordi det var helligdag, men det virket heller motsatt. Fem personer møtte opp ved start, og to kom til underveis.
Vi tok med oss brodder på turen, men valgte å la være å bruke disse etter som det var mye bar mark på vei oppover. I tillegg valgte vi å gå Nordnes-ruta. Her er det mindre vassig, og dermed mindre is.
Vel oppe på toppen søkte vi ly i Ottarbua. Vi hadde god tid til juleprat og julemat, og varm kaffi gjorde underverker. Før vi returnerte tok vi det tradisjonelle gruppebildet.
På vei nedover møtte vi flere Aksla-travere.
Disse var med på turen: Bjørg Brevik, Steve Tetlie, Geir Hansen, Perry Kavli, Kari Hjelme, Frank Dahle og turleder Nils Hole.
 
 
Styret var sterkt representert på turen, Bjørg, Frank og Kari Andre deltakere: Steve Tetlie, Geir Hansen, Perry Kavli Disse var med på turen