:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Kyrkjetaket. Oppmøte Kavlihjørnet Søndag 21. Februar 10
Tur avlyst da kun tur ledere møtte.
 
I minus 10, "sjelle" og lett over skyet møtte tur lederne på Kavli hjørnet. I tillegg var det meldt overskyet. Det viste seg imidlertid å bli en flott dag og tur leder besteg Isfjords Skarven, siden sekken var pakket. Ikke et vind pust før siste 5 min, men da var den til gjengjeld sur. Ikke minst var det flott løs snø føre ned igjen.