:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR REFERAT
Torvika - Skorgedalen/Skorgen Tirsdag 2. Mars 10
Et ekspriment i turlaget: Kveldstur på ski. Vi planla turen til en dato der det var muligheter for måneskinn. Det ble kaldt og fint turvær, men månen kom aldri fram.
 
Opplegget for turen var at vi parkerte en bil på Skorgen, der vi skulle avslutte turen. Den andre bilen kjørte vi til Korsbakken der turen startet.
Klokka seks var det ennå svakt dagslys, og vi greide å komme oss opp til Skarvatnet før mørket overtok. Utstyrt med hodelykter gikk vi i retning mot Løytnantstølen. Ved Gjøafjellet fant vi oss en lun rasteplass hvor vi tente bål og hadde en lengere pause, dvs. turleder hadde vært der to dager før og lagt til rette for oppholdet. Vi håpte selvsagt på at månen skulle komme fram, men dessverre var det snø i lufta og ikke forhold for måneskinnstur.
Den videre ferden gikk forbi Løytnantstølen, ned langs den gamle slalåmbakken som for anledningen var preparert!? (til telemarksrenn uka før), ned til parkeringsplassen. Her hadde vi valget om å ta den gamle seterveien ned til Skorgen eller følge bilveien nedover. Vi valgte det siste. Det var faktisk mulig å renne hele veien nedover på snøbaren langs veien.
Konklusjon: Vi kan vel ikke si at eksprimentet var spesielt vellykket etter som bare 4 personer møtte opp til turen, alle fra styret. Å reise på ski like etter arbeidstid, i mørket, fristet tydeligvis ikke mange. Det var likevel verdt et forsøk.
Disse var med på turen: Randi Uri, Oddvar Brevik, Frank Dahle og Nils Hole (referent)