:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TURBESKRIVELSE
 
Nordvikhalsen i Eidsbygda Tirsdag 24. April 12 (Kveldstur)
 
Turleder(e)
  • OB + ON
Beskrivelse og informasjon

Lett tur (*). Lengde 2 km, høyde 50 m. Tur-retur-tur. Kveldsturen starter fra Nordvika. Kartblad 1320 III Åndalsnes. Turbeskrivelse:
http://romsdal.com/route.xsp?id=FH7SAASU


 
 
Tilbake