:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TURBESKRIVELSE
 
Lyngheim -Fiva Tirsdag 15. Mai 12 (Kveldstur)
 
Turleder(e)
  • OB + TP
Beskrivelse og informasjon

Middels lett tur (**). Lengde 6 km, høyde 150m. Enveistur. Litt ulendt terreng. Kveldsturen starter ved Fiva gård. Kartblad Romsdalen 1319 I. Turbeskrivelse:
http://romsdal.com/route.xsp?id=HO7K9T6H


 
 
Tilbake