:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TURBESKRIVELSE
 
Opstadhornet Søndag 30. September 07 (Dagstur)
 
Turleder(e)
  • Nils Hole
Beskrivelse og informasjon

Denne turen er endret (fra opprinnelig den 16. september) til 30. september.
Geologisk tematur til Otrøya. Fjellsprekker og steinskred. Middels tur

 
 
Tilbake